Volitelné předměty

Výuka podle školního vzdělávacího programu  zcela zásadně změnila koncepci zájmových kroužků. Školní vzdělávací program umožňuje svým učebním plánem doplnit některé z dosavadních zájmových kroužků volitelnými předměty. Toto opatření zabezpečí nadále rozvoj žáků, protože jinak by již na některé zájmové kroužky v odpoledních hodinách, díky navýšení učebního plánu, nezbyl žádný časový prostor a tyto nadstandardní a potřebné aktivity by zanikly.  Přínosem tohoto řešení je, že zůstala zachována nabídka aktivního trávení volného času a zároveň , díky příslušnosti k volitelnému předmětu, je docházka povinná a pravidelná. Veškerá činnost v obou nabízených formách je zcela bezplatná, realizovaná ve špičkových podmínkách.
Cílem volitelných předmětů je snaha  naučit děti naší školy vyplnit pozitivně volný čas aktivním  zapojením do některého z nabízených druhů činností,  rozvíjet dovednosti a schopnosti dětí. Smysluplné naplnění volného času pokládáme za základní  preventivní prvek v oblasti trestné činnosti a problematiky návykových látek. Ideálním cílem je dosáhnout individuálního zapojení dětí do zájmových aktivit  i po ukončení školy.

 Míčové hry pondělí 14,15 – 15,45
 Plavání  čtvrtek 14,45 – 16,15
 Dílenské práce a chovatelství středa 13,05 – 14,35
 Estetická výchova středa 13,05 – 14,35
 Ergoterapie dívky pondělí 14,30 – 15,00
 Ergoterapie chlapci pondělí 13,30 – 15,00
 Sportovní hry základní škola speciální pondělí 13,30 – 14,15
 Dramaterapie středa 13,30 – 15,00
 Pálkové hry pátek 13,30 – 15,00
 Ekologie středa 13,30 – 15,00
Arteterapie úterý 13,30 – 15,00