Zájmové útvary

Zájmovou činnost pokládáme za klíčovou pro spokojenost žáků a jejich zdravý tělesný a sociální rozvoj. Aktivity jsou rozmanité, podložené skvělým zázemím a vybavením. Veškerá činnost je zdarma.
Pestrou nabídku mimoškolní činnosti, počet dětí v ní zapojených – formou zájmových kroužků, volitelných předmětů a činnosti SK Integra pokládáme za zcela mimořádnou, jedinečnou a nadstandardní. Tato činnost se neomezuje jenom na školu, ale ve všech případech se snažíme o návaznost naší činnosti na soutěže vyššího řádu díky různým postupovým kolům. Díky tomuto přístupu dosahujeme nejenom značného motivačního účinku k činnosti, ale umožňujeme dětem prožít zážitky a úspěchy, které jsou jim jinak většinou naprosto nedostupné. Zásadním výstupem je i nesporně kladný a viditelný výsledek v socializaci našich sportovců.

Zájmové kroužky        školní rok 2014-2015

 Plavání čtvrtek 14,45 – 16,15
 Míčové hry pátek 13,00 – 14,30
 Florbal  středa 14,00 – 15,30
 Stolní tenis  úterý, pátek  15,00 – 16,30
 Tenis  nepravidelně
 Cyklistika  nepravidelně
 Pršník pro žáky Praktické školy  pondělí  14,00 – 17,00
 Sportovní pro žáky základní školy speciální  pondělí  13,30 – 14,15
 Arte pro ZŠS  pondělí  13,30 – 15,00
 Rozmarýnek – děti s PAS  středa 13,30 – 14,30
Dramaterapie I středa  13,30 – 16,00
Dramaterapie II středa 13,30 – 14,30