Organizace školního roku

Organizace školního roku 2017 – 2018

Začátek školního roku:           pondělí 4. září 2017
Slavnostní zahájení:                úterý 5. září 2017
Státní svátek:                           čtvrtek 28. září 2017 (Den české státnosti)
Podzimní prázdniny:              čtvrtek 26.10. – neděle 29.10.2017
Státní svátek:                           sobota 28. října 2017 (Den vzniku samostatnosti čs. státu)
Státní svátek:                           pátek 17. listopadu 2017 (Den boje za svobodu a demokracii)
Jarmark:                                    úterý 12. prosince 2017
Vánoční prázdniny:                 sobota 23.12.– úterý 2.1.2018.
                                                   Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018
Ukončení 1. pololetí:              středa 31. ledna 2018
DOD Speciální školy               úterý 30.1.2018
Pololetní prázdniny:               pátek 2. února 2018
Jarní prázdniny:                      19.2. – 25.2.2018
Velikonoční prázdniny:          čtvrtek 29. března – pondělí 2. dubna 2018
DOD MŠ                                   25. dubna 2018
Přijímací zkoušky PrŠ:           nekonají se
Státní svátek:                          úterý 1. května 2018
Státní svátek:                          úterý 8. května  2018 (Den vítězství )
Zápis do MŠ Slunečnice:       2.5. – 4.5.2018
Ukončení 2. pololetí:              pátek 29. června 2018
Slavnostní zakonč. šk.roku:   čtvrtek  28. června 2018
Vyřazení absolventů:             čtvrtek  28. června 2018
Hlavní prázdniny:                   sobota 30. června  – neděle 2. září 2018
Zahájení školního roku:         pondělí 3. září 2018

Organizace školního roku 2015 – 2016

Začátek školního roku:   
       úterý 1. září 2015
Slavnost. zahájení                   středa 2. září 2015
Státní svátek:                           pondělí 28. září 2015 (Den české státnosti)
Podzimní prázdniny:              středa 28.10. – neděle 1.11.2015
Státní svátek:                           středa 28. října 2015 (Den vzniku samostatnosti čs. státu)
Státní svátek:                           úterý 17. listopadu 2015 (Den boje za svobodu a demokracii)Vánoční prázdniny:                 středa 23.12.2015  – neděle 3.1.2016.
Vyuč. začne v pondělí    4. ledna 2016
Ukončení 1. pololetí:               čtvrtek 28. ledna 2016
Pololetní prázdniny:                 pátek 29. ledna 2016
Jarní prázdniny:                         30.1. – 7.2.2016
Zápis do 1. ročníku:                   úterý 9. února 2016
Odevzdání přihlášek do OU:  do 26.2. ředitelství školy potvrdí, vydá zápisový lístek
Odeslání přihlášek do OU:     15.3.2016 (podávají samostatně zákonní zástupci!!!!!!)
DOD MŠ                                        16. března 2016
Velikonoční prázdniny:          čtvrtek 24. března – pondělí 28. března 2016
Přijímací zkoušky PrŠ:             nekonají se
Rozhodnutí o přijetí do PrŠ:   30. 4. 2016, zveřejnění výsledků
Zápis do MŠ Slunečnice:          13. – 18. 4. 2016
Státní svátek:                             neděle 1. května 2016
Státní svátek:                             neděle 8. května  2016 (Den vítězství )
Závěrečné zkoušky PrŠ – praktické:             21.6.2016
Závěrečné zkoušky PrŠ – ústní:                      22.6.2016
Ukončení 2. pololetí:                čtvrtek 30. června 2016
Slavnostní zakonč. šk.roku:   středa  29. června 2016
Vyřazení absolventů:               středa  29. června 2016
Hlavní prázdniny:                      pátek 1. července – středa 31. srpna 2016
Přerušení provozu MŠ:            11.7. – 19.8.2016
Zahájení školního roku:          čtvrtek 1. září 2016
Konzultační dny:                       10.11., 12.1., 12.4., 31.5.

Organizace školního roku 2014 – 2015

Začátek školního roku:                     pondělí 1. září 2014
Slavnost. zahájení                             úterý 2. září 2014
Státní svátek:                                      neděle 28. září 2014 (Den české státnosti)
Podzimní prázdniny:                         sobota 25.10. – středa 29.10.2014
Státní svátek:                                      úterý 28. října 2014 (Den vzniku samostatnosti čs. státu)
Školení CO:                                          úterý 11. listopadu
Státní svátek:                                       pondělí 17. listopadu 2014
(Den boje za svobodu a demokracii)
Den otevřených dveří ZŠ:                   11. prosince 2014
Vánoční prázdniny:                             sobota 20.12.2014  – neděle 4.1.2015.
Vyuč. začne v pondělí 5. ledna 2015
Ukončení 1. pololetí:                           čtvrtek 29. ledna 2015
Pololetní prázdniny:                            pátek 30. ledna 2015
Jarní prázdniny:                                    9.3. – 15.3.2015
Zápis do 1. ročníku:                             úterý 10. února 2015
Odevzdání přihlášek do OU:              do 26.2. ředitelství školy potvrdí, vydá zápisový lístek
Odeslání přihlášek do OU:                 15.3.2015 ( podávají samostatně zákonní zástupci!!!!!!)
Den otevřených dveří MŠ:                  18. března 2015
Velikonoční prázdniny:                        čtvrtek 2. dubna – pondělí 6. dubna 2015
Přijímací zkoušky PrŠ:                          nekonají se
Rozhodnutí o přijetí do PrŠ:                30.4.2015, zveřejnění výsledků
Zápis do MŠ Slunečnice:                      13.4. – 18.4.2015
Státní svátek:                                          pátek 1. května 2015
Státní svátek:                                          pátek 8. května  2015 (Den vítězství )
Závěrečné zkoušky PrŠ – praktické:    23.6.2015
Závěrečné zkoušky PrŠ – ústní:            24.6.2015
Ukončení 2. pololetí:                              úterý 30. června 2015
Slavnostní zakonč. šk.roku:                   pondělí  29. června 2015
Vyřazení absolventů:                              pondělí  29. června 2015