Výroční zprávy

Výroční zprávy o činnosti školy

jsou povinným, zveřejňovaným dokumentem a podávají podrobnou zprávu o posledním dokončeném školním roce. Obsahují informace jak z oblasti pedagogické, organizační, tak i částečně ekonomické.
S jejich obsahem se seznámíte v přiložených souborech

Výroční zpráva 2013 – 2014
Výroční zpráva 2014 – 2015

Výroční zprávy o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření 2014 k 13.2.2015

 

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací 2014

Výroční zpráva o poskytování informací za 2015

Výroční -zprava-o-poskytováni-informaci-2016