Elektrárna „Hučák“ S1

První den školy v novém roce 2018 naše třída S1 navštívila vodní elektrárnu Hučák, která je vybudována na labském „Hučavém“ jezu. Budova elektrárny je v secesním stylu podle návrhu architekta Františka Sandera a spolu s jezem je významným architektonickým dílem.
Prohlídka začala promítáním filmu v infocentru. Navštívili jsme centrum obnovitelných zdrojů. Seznámili jsme se s energetickými zdroji založenými na využití síly vody, větru, slunce, biomasy a geotermální energie a se stroji, které jsou potřebné k výrobě elektrické energie (turbíny, generátor aj.).
Viděli jsme modely a stroje – větrný mlýn, větrné čerpadlo, Francisovu turbínu, solární panel, kotel na biomasu. Pohráli jsme si se solárními autíčky a vyvolali tornádo. V místní laboratoři nám byly předvedeny pokusy.
Na závěr naší exkurze jsme se podívali do strojovny elektrárny, která pracuje více než 100 let.
Děkujeme tím našemu průvodci, který nás velmi trpělivě a ochotně provázel.