Elektrárna „Hučák“

Exkurze do Infocentra obnovitelné zdroje a vodní elektrárny Hučák.
Ve středu 1. listopadu 2017 jsme se byli podívat na provoz vodní elektrárny Hučák, poblíž naší školy. Třídy A3 a S2 byly zvědavé na způsoby, kterými se dá získávat elektřina. Velmi ochotný pracovník informačního centra nás seznámil především s obnovitelnými zdroji: slunce, voda, vítr, biomasa a geotermální energie.
V rámci prohlídky jsme viděli krátký úvodní film, dále jsme si mohli vyzkoušet způsoby výroby elektřiny pomocí názorných modelů.
Děti si v Infocentru pohrály s plachetnicemi a solárními autíčky, mohly obdivovat dřevěné kolo na svrchní vodu, autentický model moderní větrné elektrárny i skutečnou mnohatunovou vodní turbínu na nádvoří. Počítačové hry prověřily jejich znalost energetických rostlin i zručnost při stavbě přehradní hráze. Bez obav si mohly zkusit vyvolat tornádo. Navštívili jsme  laboratoř a malou učebnu, kde jsme viděli experimenty s obnovitelnými zdroji, včetně návodů.
Ale všichni jsme se těšili na závěrečnou návštěvu stoleté a dodnes funkční malé vodní elektrárny Hučák ve stejné budově.
Byl to nezapomenutelný zážitek. Návštěvu Infocentra a vodní elektrárny Hučák doporučujeme všem.