Vodárenská věž

Ve čtvrtek 22.6.2017 se uskutečnila další akce s tematikou EVVO – cílem byla vodárenská věž v části Nový Hradec Králové, Kluky (planetárium je hned naproti krásné dominantě, která od roku 1936 – 37 krášlí kopec nad Hradcem). Věžový vodojem se nachází na kopci sv. Jana v městské části Nový Hradec Králové. Byl vybudován v letech 1936-37 firmou bratři Capouškové. V minulosti se do vodojemu čerpala voda z jednoduché úpravny vody ve Staré Třebši ze studní nedaleko slepých ramen Labe. Vodojem byl ve své době postaven pro tehdy samostatnou obec Nový Hradec Králové, i v současnosti pokrývá vodojem spotřebu vody pouze této městské části. Objem plné nádrže je 320 metrů krychlových – zásoba pokrývající přibližně patnáctihodinovou spotřebu pitné vody Nového Hradce Králové. (převedeno do obrazové představy jde asi o 16 – 20 plných cisteren, které zásobují benzinové stanice). Celková výška stavby od paty po vrcholovou zasklenou část je 38,5 metru. Vnější průměr nádrže je 11 metrů. Celkový počet schodů je 220 (138 k spodnímu ochozu + 82 k nejvyšší části). Do věžového vodojemu je čerpána voda ze sousedních podzemních vodojemů, které mají celkový objem 48 500 metrů krychlových. V podzemních vodojemech je akumulováno obvykle přibližně 20 tisíc kubických metrů pitné vody, což představuje 1,5 denní zásobu vody pro Hradec Králové a nejbližší okolí.