Archiv pro rubriku: EVVO akce

Elektrárna „Hučák“

Exkurze do Infocentra obnovitelné zdroje a vodní elektrárny Hučák.
Ve středu 1. listopadu 2017 jsme se byli podívat na provoz vodní elektrárny Hučák, poblíž naší školy. Třídy A3 a S2 byly zvědavé na způsoby, kterými se dá získávat elektřina. Velmi ochotný pracovník informačního centra nás seznámil především s obnovitelnými zdroji: slunce, voda, vítr, biomasa a geotermální energie.
V rámci prohlídky jsme viděli krátký úvodní film, dále jsme si mohli vyzkoušet způsoby výroby elektřiny pomocí názorných modelů.
Děti si v Infocentru pohrály s plachetnicemi a solárními autíčky, mohly obdivovat dřevěné kolo na svrchní vodu, autentický model moderní větrné elektrárny i skutečnou mnohatunovou vodní turbínu na nádvoří. Celý příspěvek

Projekt 72 hodin

Město je také součástí přírody, a my v něm chceme žít hezky motto: nechceme být lhostejní, dívat se na špinavé nebo zanedbané okolí nás netěší – opět se zapojíme a pomůžeme. V uplynulých ročnících jsme většinou pomáhali s úklidem jen  v blízkém okolí školy, letos zkusíme pomoci i organizaci v Hradci Králové.
Jsme velmi rádi, že jednou z odměn pro účastníky je také jednotně laděné tričko, pro mnohé naše žáky je doslova trofejí, se kterou jsou na očích široké veřejnosti po zbytek školního roku – a výborné je, že ani každodenním nošením, a častým praním, neztrácejí na kvalitě.

Přírodovědné centrum

Dne 11. 10. třída A8 vyrazila do přírodovědného centra při Základní škole Bezručova. Žáci si prohlédli mnoho zvířat. Byl to krásný barevný papoušek Ara, želvy suchozemské i vodní, nespočet rybiček, činčily, morčata, pískomilové, chameleoni, pavouci, hadi atd. Pan ošetřovatel zrovna zvířata krmil, takže byla možnost, pozorovat jejich dopolední svačinku. Dokonce na závěr vytáhl z terária želvu suchozemskou a celá výprava si ji mohla pohladit. Největším zážitkem však bylo tzv. „mazlení“ s hadem, přesněji řečeno s korálovkou, kterou si žáci dali místo šály nebo jako opasek. Před celým areálem také v rámci přírodovědného centra byly kozy, které se nám moc líbily. Všichni odcházeli plni nadšení. 

Projekt 72 hodin – úklid letiště

V pátek 22. září bylo od rána naštěstí hezky a tak jsme mohli vyrazit v rámci projektu 72 hodin uklízet letištní plochu. Je to nutné, protože když letadla přistávají do trávy a jsou tam větší kameny, rozbijí si o ně kola. Na akci jelo celkem pět tříd se svými pedagogy.  Nejdřív nás přes velkou část provozu letiště odvezli k hangáru, který byl na kraji letištní plochy. Tam jsme dostali nářadí a kbelíky a šli jsme sbírat. Přitom jsme pozorovali letadla, která vzlétala a přistávala na vedlejší betonové dráze.  Hodinka uběhla jako voda, pěkně jsme si tam popovídali a nasbírali každý kolem kila kamínků. Na závěr jsme dostali výborné buřty a čaj. Jen byla škoda, že bylo hodně dětí nemocných. Všem, kdo pomohli, se celé dopoledne moc líbilo. Dohodli jsme se s pracovníky letiště na další spolupráci na jaře, tak snad nás příště bude víc. 

Mini ZOO

Dne 21. 9. se vypravila třída A1 do Mini ZOO ve Stěžerech. Počasí nám přálo, celé dopoledne krásně svítilo sluníčko a my měli možnost pozorovat zvířata ve venkovních výbězích – klokany, zebry, poníky, lamy, velbloudy i pumu.
Navštívili jsme také „Ekocentrum“ s terarijními živočichy, ale nejvíce se nám líbili malí králíčci, lemuři, surikaty a papoušci.
Prostředí celé zoo nám poskytlo možnost volně se proběhnout a ještě navíc zažít něco hezkého.

Kunětická hora

Ve středu 20. září 2017 bylo v mnoha třídách před půl devátou živo – oblékali jsme se na cestu ke Kunětické hoře. Jelo 14 tříd- speciální, autistické, základní a praktická škola -se svými vyučujícími, a proto pro nás přijely dva velké autobusy. Cesta úzkou silnicí uběhla bez komplikací, na parkovišti pod hradem jsme se rozdělili do dvou skupin. Někteří šli do lesa hledat perníkovou chaloupku a druzí obdivovali  stoletý hrad. Celý příspěvek

Vodárenská věž

Ve čtvrtek 22.6.2017 se uskutečnila další akce s tematikou EVVO – cílem byla vodárenská věž v části Nový Hradec Králové, Kluky (planetárium je hned naproti krásné dominantě, která od roku 1936 – 37 krášlí kopec nad Hradcem). Věžový vodojem se nachází na kopci sv. Jana v městské části Nový Hradec Králové. Celý příspěvek

Canisterapie

Štěňata u nás ve škole
V pátek 16.6. 2017 přijela naše canisterapeutka se štěňaty. Naše třídy se postupně u štěňátek střídaly, ale psí mrňousci byli hned unavení a za chvíli spali. To našim dětem nevadilo. Děti se se štěňaty fotily a mazlily. Každý rok je pro děti milým překvapením, když do školy zavítají místo velkých psů tyto chundelaté kuličky. Přejeme, ať štěňata pěkně rostou a my se zase těšíme na další „psí návštěvu“.

Den Země

Dny Země letos probíhaly podle aktuálního počasí. V průběhu letošního dubna žáci II. stupně a studenti PrŠ uklízeli okolí školy i školní zahradu. Někteří pomáhali i při obnově záhonů před vstupem do hlavní budovy – odstranila se stará zeleň, pak proběhly terénní úpravy, nakonec výsadba. Velikou zásluhu na tom má p. uč. Šišková a p. Záleský se svými žáky z 9.A. Každá třída se nějak zapojila. Všem patří velký dík. Podívejte se, jak to slušelo při sbírání odpadků osmačkám!

Neohazujme odpadky, nešlapme po kytičkách, užívejme si krásného prostředí kolem nás.

Výlet do „tropů“

Se třídou R4 jsme se vydali do tropů, ale došli jsme tam pěšky. Využili jsme nabídky vydat se do skleníku v místní botanické zahradě a šli se podívat na rostliny známé i neznámé. Nejprve jsme si museli na zvláštní vlhko a teplo zvyknout a ti, co měli brýle, v prvních chvílích neviděli nic než mlhu. Rostlinky jsme poznávali očima, mohli si na ně i sáhnout a některé jsme si mohli očichat (zvláštní druh česneku, rýmovník). Bavlník, tea tree neboli kajeput sice známe, ale rostlinu jsme nikdy neviděli, stejně tak skořicovník a černý pepř. Nakonec nám paní Chlebková ukázala i sušírnu na byliny, drtičku a sbírku různých semínek. Za nabídku moc děkujeme a těšíme se na zahradu, až bude vše v květu.