Archiv pro rubriku: EVVO akce

Beseda o ptactvu

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 se v zasedací místnosti naší školy sešlo velké množství zájemců o vědomosti k našemu ptactvu. Přednášel a promítal pan Ivan Tláskal, který se dlouhodobě tomuto tématu věnuje.
Viděli a slyšeli jsme postřehy o životě našich malých i větších zástupců z ptačí říše, dozvěděli se zajímavosti o zbarvení – které se v průběhu života jedince může i měnit… ostatně, to známe i my, lidé, že si například barvíme vlasy, nebo je různě učešeme.
Čas vymezený na besedu rychle utekl, obrázky byly díky promítačce na plátnu dobře vidět – poznatky tak děti i jejich vyučující mohou využít v hodinách prvouky, přírodopisu a při vycházkách do přírody na jaře.

Elektrárna „Hučák“ S1

První den školy v novém roce 2018 naše třída S1 navštívila vodní elektrárnu Hučák, která je vybudována na labském „Hučavém“ jezu. Budova elektrárny je v secesním stylu podle návrhu architekta Františka Sandera a spolu s jezem je významným architektonickým dílem.
Prohlídka začala promítáním filmu v infocentru. Navštívili jsme centrum obnovitelných zdrojů. Seznámili jsme se s energetickými zdroji založenými na využití síly vody, větru, slunce, biomasy a geotermální energie a se stroji, které jsou potřebné k výrobě elektrické energie (turbíny, generátor aj.).
Viděli jsme modely a stroje – větrný mlýn, větrné čerpadlo, Francisovu turbínu, solární panel, kotel na biomasu. Pohráli jsme si se solárními autíčky a vyvolali tornádo. V místní laboratoři nám byly předvedeny pokusy.
Na závěr naší exkurze jsme se podívali do strojovny elektrárny, která pracuje více než 100 let.
Děkujeme tím našemu průvodci, který nás velmi trpělivě a ochotně provázel.

Beseda o potravinách

V rámci přednášek STUŽ zavítal k nám do školy pan Vojtěch Tláskal. Připravil si pro nás zajímavou přednášku o mikroorganismech v potravinách, které se účastnily třídy S2, A2, A4, A8 a přišlo  13 dětí a 7 pedagogů. V úvodu jsme se dozvěděli o zpracování  mléka kdysi a dnes. Málo dětí znalo historickou máselnici, ani dnes už exkurze do mlékárenské firmy není obvyklá. Žáci znali většinu dnes prodávaných produktů z mléka. Nejméně oblíbené mezi dětmi jsou olomoucké syrečky, nejvíce mléko nebo máslo – a nakonec všechny velmi zaujala  i možnost pokusu s kultivací hermelínu v malých Petriho miskách – to nadchlo všechny, kdo na akci byl.  

Elektrárna „Hučák“

Exkurze do Infocentra obnovitelné zdroje a vodní elektrárny Hučák.
Ve středu 1. listopadu 2017 jsme se byli podívat na provoz vodní elektrárny Hučák, poblíž naší školy. Třídy A3 a S2 byly zvědavé na způsoby, kterými se dá získávat elektřina. Velmi ochotný pracovník informačního centra nás seznámil především s obnovitelnými zdroji: slunce, voda, vítr, biomasa a geotermální energie.
V rámci prohlídky jsme viděli krátký úvodní film, dále jsme si mohli vyzkoušet způsoby výroby elektřiny pomocí názorných modelů.
Děti si v Infocentru pohrály s plachetnicemi a solárními autíčky, mohly obdivovat dřevěné kolo na svrchní vodu, autentický model moderní větrné elektrárny i skutečnou mnohatunovou vodní turbínu na nádvoří. Celý příspěvek

Projekt 72 hodin

Město je také součástí přírody, a my v něm chceme žít hezky motto: nechceme být lhostejní, dívat se na špinavé nebo zanedbané okolí nás netěší – opět se zapojíme a pomůžeme. V uplynulých ročnících jsme většinou pomáhali s úklidem jen  v blízkém okolí školy, letos zkusíme pomoci i organizaci v Hradci Králové.
Jsme velmi rádi, že jednou z odměn pro účastníky je také jednotně laděné tričko, pro mnohé naše žáky je doslova trofejí, se kterou jsou na očích široké veřejnosti po zbytek školního roku – a výborné je, že ani každodenním nošením, a častým praním, neztrácejí na kvalitě.

Přírodovědné centrum

Dne 11. 10. třída A8 vyrazila do přírodovědného centra při Základní škole Bezručova. Žáci si prohlédli mnoho zvířat. Byl to krásný barevný papoušek Ara, želvy suchozemské i vodní, nespočet rybiček, činčily, morčata, pískomilové, chameleoni, pavouci, hadi atd. Pan ošetřovatel zrovna zvířata krmil, takže byla možnost, pozorovat jejich dopolední svačinku. Dokonce na závěr vytáhl z terária želvu suchozemskou a celá výprava si ji mohla pohladit. Největším zážitkem však bylo tzv. „mazlení“ s hadem, přesněji řečeno s korálovkou, kterou si žáci dali místo šály nebo jako opasek. Před celým areálem také v rámci přírodovědného centra byly kozy, které se nám moc líbily. Všichni odcházeli plni nadšení. 

Projekt 72 hodin – úklid letiště

V pátek 22. září bylo od rána naštěstí hezky a tak jsme mohli vyrazit v rámci projektu 72 hodin uklízet letištní plochu. Je to nutné, protože když letadla přistávají do trávy a jsou tam větší kameny, rozbijí si o ně kola. Na akci jelo celkem pět tříd se svými pedagogy.  Nejdřív nás přes velkou část provozu letiště odvezli k hangáru, který byl na kraji letištní plochy. Tam jsme dostali nářadí a kbelíky a šli jsme sbírat. Přitom jsme pozorovali letadla, která vzlétala a přistávala na vedlejší betonové dráze.  Hodinka uběhla jako voda, pěkně jsme si tam popovídali a nasbírali každý kolem kila kamínků. Na závěr jsme dostali výborné buřty a čaj. Jen byla škoda, že bylo hodně dětí nemocných. Všem, kdo pomohli, se celé dopoledne moc líbilo. Dohodli jsme se s pracovníky letiště na další spolupráci na jaře, tak snad nás příště bude víc. 

Mini ZOO

Dne 21. 9. se vypravila třída A1 do Mini ZOO ve Stěžerech. Počasí nám přálo, celé dopoledne krásně svítilo sluníčko a my měli možnost pozorovat zvířata ve venkovních výbězích – klokany, zebry, poníky, lamy, velbloudy i pumu.
Navštívili jsme také „Ekocentrum“ s terarijními živočichy, ale nejvíce se nám líbili malí králíčci, lemuři, surikaty a papoušci.
Prostředí celé zoo nám poskytlo možnost volně se proběhnout a ještě navíc zažít něco hezkého.

Kunětická hora

Ve středu 20. září 2017 bylo v mnoha třídách před půl devátou živo – oblékali jsme se na cestu ke Kunětické hoře. Jelo 14 tříd- speciální, autistické, základní a praktická škola -se svými vyučujícími, a proto pro nás přijely dva velké autobusy. Cesta úzkou silnicí uběhla bez komplikací, na parkovišti pod hradem jsme se rozdělili do dvou skupin. Někteří šli do lesa hledat perníkovou chaloupku a druzí obdivovali  stoletý hrad. Celý příspěvek

Vodárenská věž

Ve čtvrtek 22.6.2017 se uskutečnila další akce s tematikou EVVO – cílem byla vodárenská věž v části Nový Hradec Králové, Kluky (planetárium je hned naproti krásné dominantě, která od roku 1936 – 37 krášlí kopec nad Hradcem). Věžový vodojem se nachází na kopci sv. Jana v městské části Nový Hradec Králové. Celý příspěvek