Archiv pro rubriku: EVVO akce

Návštěva psího útulku

V pondělí 12. února jsme se po delší době vypravili za pejsky do Malšovic – do městského psího útulku. Tentokrát jsme jeli v zimě ve složení ze tříd A3, R2 a S2 – každá skupina od tamní vedoucí dostala instrukce, podepsala souhlas s opatrováním svého průvodce, předali jsme velkou tašku s dobrotami a potřebami pro pejsky  a vyrazili jsme. Celou cestu bylo příjemně, svítilo sluníčko a byli jsme v té chvíli jediní „pejskaři“ široko daleko. V lese nás zaujalo malé množství sněhu, všimli jsme pozůstatků podzimní větrné smrště – stále je opodál cest vidět mnoho popadaných větví a rozřezaných kmenů.  Během dvouhodinové procházky jsme si všímali také turistických značek – my jsme narazili na žlutou a slíbili si, že se ve škole podíváme, odkud a kam vede. Kluci také po návratu chtěli nakreslit naši krásnou a poslušnou Daisy. Třída A3 se zase chce věnovat podobě Bobiny. Děkuji všem zúčastněným, rodičům, kteří věnovali pamlsky a potřeby pro útulek, a těším se, že na nás v jarním a letním období zase navážou další třídy.

Beseda o potravinách 2018

V pátek 9. února se na naší škole uskutečnilo poslední letošní setkání v rámci STUŽ – přišla k nám paní Polášková. Tématem byly potraviny – a jak poznáme, které jejich přísady našemu zdraví prospějí, a které nikoliv.
Sešly se čtyři třídy – ze všech koutů naší školy – v zasedačce a dataprojektor nám ukazoval na obrázcích s texty známé, oblíbené i v reklamě vyzdvihované, potraviny.
Paní Polášková nám vysvětlila, jaké jsou (i historicky nejdříve ceněné a po vědeckých zkoumáních zavrhované) náhražky cukru, a také, jestli je to opravdu dobrá varianta přestat sladit. Povídali jsme si o „éčkách“ nebo o kalorické potřebě u dospívajících… a čas hrozně rychle utíkal.
Měli jsme možnost ochutnat „přírodně“ obarvené křupky – jak nás ale překvapilo, že zrovna pro děti tato barviva vhodná nejsou! Také se hned některé děti po jinak oblíbené dobrotě nenatahovaly a odmítly ji.
Děkujeme za odborný pohled na skladbu jídelníčku – určitě bude napřesrok zase o toto téma zájem!

Návštěva v ZOO koutku ZŠ Bezručova

Dne 8. února 2018 jsme navštívili s dětmi ZOO koutek na ZŠ Bezručova. Přivítal nás velmi milý chovatel, který nám ukázal spoustu zvířátek v akváriích, klecích a teráriích. Pan chovatel nám k zvířátkům řekl spoustu informací o jejich životě. Mohli jsme si pohladit želvu, chameleona, agamu a hada. Dětem se nejvíce líbili morčátka, která znají od nás ze školy, a také opičky, kde samička nosí mláďátka na zádech. Návštěvu v ZOO koutku doporučuje třída S3 a R4. Určitě zajděte zvířátka navštívit, částkou pro vstup přispějete na život zvířátek v koutku.

Beseda o „Středním Východě“.

V pátek 26. ledna 2018 nás ještě jednou navštívil pan Tláskal s besedou o zemích v oblasti, které se říká „Střední Východ“. Přinesl bohatou fotodokumentaci, kterou nám představil oblasti ve třech dnešních státech: byl to Libanon, Jordánsko a Sýrii. Cestu tam podnikl v roce 2005. Bylo to ještě před začátkem nynějších vojenských akcí, takže to bylo v relativně klidné době.
Viděli a slyšeli jsme spoustu zajímavostí o životě v převážně skalnatých, suchých a historicky už v dávnověku osídlených území. Všichni účastníci byli překvapeni, jak se rostliny a zvířata přizpůsobili zdejšímu podnebí. Dozvěděli jsme se například, že „vádí“ znamená řečiště řeky – údolí – kudy ale voda teče jen po krátké období v roce.
Prohlédli jsme si drobné bankovky – a zjistili, že také mají ochranné prvky. Jsme rádi, že tyto besedy jsou sledovány s velkým zájmem našich žáků, a už se těšíme na další ročník STUŽ.           

Beseda o ptactvu

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 se v zasedací místnosti naší školy sešlo velké množství zájemců o vědomosti k našemu ptactvu. Přednášel a promítal pan Ivan Tláskal, který se dlouhodobě tomuto tématu věnuje.
Viděli a slyšeli jsme postřehy o životě našich malých i větších zástupců z ptačí říše, dozvěděli se zajímavosti o zbarvení – které se v průběhu života jedince může i měnit… ostatně, to známe i my, lidé, že si například barvíme vlasy, nebo je různě učešeme.
Čas vymezený na besedu rychle utekl, obrázky byly díky promítačce na plátnu dobře vidět – poznatky tak děti i jejich vyučující mohou využít v hodinách prvouky, přírodopisu a při vycházkách do přírody na jaře.

Elektrárna „Hučák“ S1

První den školy v novém roce 2018 naše třída S1 navštívila vodní elektrárnu Hučák, která je vybudována na labském „Hučavém“ jezu. Budova elektrárny je v secesním stylu podle návrhu architekta Františka Sandera a spolu s jezem je významným architektonickým dílem.
Prohlídka začala promítáním filmu v infocentru. Navštívili jsme centrum obnovitelných zdrojů. Seznámili jsme se s energetickými zdroji založenými na využití síly vody, větru, slunce, biomasy a geotermální energie a se stroji, které jsou potřebné k výrobě elektrické energie (turbíny, generátor aj.).
Viděli jsme modely a stroje – větrný mlýn, větrné čerpadlo, Francisovu turbínu, solární panel, kotel na biomasu. Pohráli jsme si se solárními autíčky a vyvolali tornádo. V místní laboratoři nám byly předvedeny pokusy.
Na závěr naší exkurze jsme se podívali do strojovny elektrárny, která pracuje více než 100 let.
Děkujeme tím našemu průvodci, který nás velmi trpělivě a ochotně provázel.

Beseda o potravinách

V rámci přednášek STUŽ zavítal k nám do školy pan Vojtěch Tláskal. Připravil si pro nás zajímavou přednášku o mikroorganismech v potravinách, které se účastnily třídy S2, A2, A4, A8 a přišlo  13 dětí a 7 pedagogů. V úvodu jsme se dozvěděli o zpracování  mléka kdysi a dnes. Málo dětí znalo historickou máselnici, ani dnes už exkurze do mlékárenské firmy není obvyklá. Žáci znali většinu dnes prodávaných produktů z mléka. Nejméně oblíbené mezi dětmi jsou olomoucké syrečky, nejvíce mléko nebo máslo – a nakonec všechny velmi zaujala  i možnost pokusu s kultivací hermelínu v malých Petriho miskách – to nadchlo všechny, kdo na akci byl.  

Elektrárna „Hučák“

Exkurze do Infocentra obnovitelné zdroje a vodní elektrárny Hučák.
Ve středu 1. listopadu 2017 jsme se byli podívat na provoz vodní elektrárny Hučák, poblíž naší školy. Třídy A3 a S2 byly zvědavé na způsoby, kterými se dá získávat elektřina. Velmi ochotný pracovník informačního centra nás seznámil především s obnovitelnými zdroji: slunce, voda, vítr, biomasa a geotermální energie.
V rámci prohlídky jsme viděli krátký úvodní film, dále jsme si mohli vyzkoušet způsoby výroby elektřiny pomocí názorných modelů.
Děti si v Infocentru pohrály s plachetnicemi a solárními autíčky, mohly obdivovat dřevěné kolo na svrchní vodu, autentický model moderní větrné elektrárny i skutečnou mnohatunovou vodní turbínu na nádvoří. Celý příspěvek

Projekt 72 hodin

Město je také součástí přírody, a my v něm chceme žít hezky motto: nechceme být lhostejní, dívat se na špinavé nebo zanedbané okolí nás netěší – opět se zapojíme a pomůžeme. V uplynulých ročnících jsme většinou pomáhali s úklidem jen  v blízkém okolí školy, letos zkusíme pomoci i organizaci v Hradci Králové.
Jsme velmi rádi, že jednou z odměn pro účastníky je také jednotně laděné tričko, pro mnohé naše žáky je doslova trofejí, se kterou jsou na očích široké veřejnosti po zbytek školního roku – a výborné je, že ani každodenním nošením, a častým praním, neztrácejí na kvalitě.

Přírodovědné centrum

Dne 11. 10. třída A8 vyrazila do přírodovědného centra při Základní škole Bezručova. Žáci si prohlédli mnoho zvířat. Byl to krásný barevný papoušek Ara, želvy suchozemské i vodní, nespočet rybiček, činčily, morčata, pískomilové, chameleoni, pavouci, hadi atd. Pan ošetřovatel zrovna zvířata krmil, takže byla možnost, pozorovat jejich dopolední svačinku. Dokonce na závěr vytáhl z terária želvu suchozemskou a celá výprava si ji mohla pohladit. Největším zážitkem však bylo tzv. „mazlení“ s hadem, přesněji řečeno s korálovkou, kterou si žáci dali místo šály nebo jako opasek. Před celým areálem také v rámci přírodovědného centra byly kozy, které se nám moc líbily. Všichni odcházeli plni nadšení.