Archiv pro rubriku: EVVO akce

Kunětická hora

Ve středu 20. září 2017 bylo v mnoha třídách před půl devátou živo – oblékali jsme se na cestu ke Kunětické hoře. Jelo 14 tříd- speciální, autistické, základní a praktická škola -se svými vyučujícími, a proto pro nás přijely dva velké autobusy. Cesta úzkou silnicí uběhla bez komplikací, na parkovišti pod hradem jsme se rozdělili do dvou skupin. Někteří šli do lesa hledat perníkovou chaloupku a druzí obdivovali  stoletý hrad. Celý příspěvek

Vodárenská věž

Ve čtvrtek 22.6.2017 se uskutečnila další akce s tematikou EVVO – cílem byla vodárenská věž v části Nový Hradec Králové, Kluky (planetárium je hned naproti krásné dominantě, která od roku 1936 – 37 krášlí kopec nad Hradcem). Věžový vodojem se nachází na kopci sv. Jana v městské části Nový Hradec Králové. Celý příspěvek

Canisterapie

Štěňata u nás ve škole
V pátek 16.6. 2017 přijela naše canisterapeutka se štěňaty. Naše třídy se postupně u štěňátek střídaly, ale psí mrňousci byli hned unavení a za chvíli spali. To našim dětem nevadilo. Děti se se štěňaty fotily a mazlily. Každý rok je pro děti milým překvapením, když do školy zavítají místo velkých psů tyto chundelaté kuličky. Přejeme, ať štěňata pěkně rostou a my se zase těšíme na další „psí návštěvu“.

Den Země

Dny Země letos probíhaly podle aktuálního počasí. V průběhu letošního dubna žáci II. stupně a studenti PrŠ uklízeli okolí školy i školní zahradu. Někteří pomáhali i při obnově záhonů před vstupem do hlavní budovy – odstranila se stará zeleň, pak proběhly terénní úpravy, nakonec výsadba. Velikou zásluhu na tom má p. uč. Šišková a p. Záleský se svými žáky z 9.A. Každá třída se nějak zapojila. Všem patří velký dík. Podívejte se, jak to slušelo při sbírání odpadků osmačkám!

Neohazujme odpadky, nešlapme po kytičkách, užívejme si krásného prostředí kolem nás.

Výlet do „tropů“

Se třídou R4 jsme se vydali do tropů, ale došli jsme tam pěšky. Využili jsme nabídky vydat se do skleníku v místní botanické zahradě a šli se podívat na rostliny známé i neznámé. Nejprve jsme si museli na zvláštní vlhko a teplo zvyknout a ti, co měli brýle, v prvních chvílích neviděli nic než mlhu. Rostlinky jsme poznávali očima, mohli si na ně i sáhnout a některé jsme si mohli očichat (zvláštní druh česneku, rýmovník). Bavlník, tea tree neboli kajeput sice známe, ale rostlinu jsme nikdy neviděli, stejně tak skořicovník a černý pepř. Nakonec nám paní Chlebková ukázala i sušírnu na byliny, drtičku a sbírku různých semínek. Za nabídku moc děkujeme a těšíme se na zahradu, až bude vše v květu.

Hasiči

Ve středu 19. 4. byla od rána sice zima, ale počasí dodalo aspoň náznak sluníčka, které vylákalo většinu našich žáků a vyučujících na hasičské hřiště za naší školou. Byly tam vystavené hasičské vozy s různou výbavou, různého stáří, u všech na nás čekali profesionální i dobrovolní hasiči z Hradce Králové, a také byla připravená stanoviště s ukázkami zdravotnické první pomoci a techniky k vyprošťování.
Od devíti do deseti hodin jsme si ve skupinkách prohlédli všechna auta, to nejstarší  – TATRA z roku 1975 – je už jediným funkčním vozem na našem území, a rozhodně nepatří do starého železa. Celý příspěvek

Lesní pedagogika pokračuje…

Je jaro, ideální čas naučit se prakticky sázet stromky. Za přítomnosti lesních pedagogů jsme s 8. A dne 11. dubna 2017 osázeli oplocenku na Novém Hradci Králové malými kaštánky (jírovci). Každý z nás vyhloubil speciálním rýčem jamku, vložil stromek, přihrnul hlínou… Už to umíme! V lese jsme se dozvěděli i spoustu nových informací o stromech, zvířatech. Připomněli jsme si jak chránit přírodu i jak se chovat v lese. Akce se vydařila a těšíme se na další.

Přednáška o včelách

vcely-5Dne  21. a 23. února 2017 se u nás na škole objevil milovník včel p. Kupka. Ve dvou dvouhodinových přednáškách seznámil žáky autistických tříd, 8.A a studenty PrŠ 1 – 3 s mnoha zajímavostmi ze života včel. Přinesl nám ukázat včelí plást a vzorek květového medu, který jsme mohli i ochutnat. Většina z nás ráda pojídá med, ale málo kdo ví, jakou péči a práci s jeho „výrobou“ mají včely. My už víme, že včelí královna se dožívá až pět let života, ostatní včely v úlu jsou dělnice a trubci – a ti mají přesně určené své životní role a hlavně žijí mnohem méně dní.
Takže rada pro všechny: Jezte med, nedávejte ho do mikrovlnné trouby, nevařte ho a dožijete se ve zdraví 100 let (třeba)!

Setkání u voliér

20170206_093115V pondělí 6. 2. se uskutečnilo 1. setkání u voliér. Zúčastnily se ho třídy 3.B, 4.A a S2. Pan učitel Palička měl připravený zajímavý program. Povídal o jednotlivých zvířátkách – zebřičce pestré, papoušku vlnkovaném /andulce/, korele chocholaté, papoušku nádherném, bažantu zlatém a morčatech. Děti měly možnost i zvířátka nakrmit. Nejvíce nadšeny byly z morčátek, které mohly nejen nakrmit, ale i pohladit nebo si s nimi pohrát.

Ornitologie

dsc_0795Dne 12. ledna 2017 naši školu navštívil se svým ekologickým programem pan ing. Tláskal, který už našim žákům přednášel v minulých letech. Jeho téma byla Ornitologie a přiblížil nám ji srozumitelně a zajímavě. Na interaktivní tabuli promítal obrázky ptáků, kteří žijí kolem nás, vyprávěl o jejich životě, odhalil nám nejedno „ptačí“ tajemství. Už víme, že mladá labuť má zahnědlé peří, už víme, že pěvuška modrá má opravdu modrá vajíčka atd. atd. Na závěr programu jsme si mohli potěžkat a „osahat“ vajíčko labutě a pštrosa – to jsou ale obři! Akce se zúčastnilo 26 dětí – byli to studenti z PrŠ 1-3, sedmáci, deváťáci i žáci ze speciální školy. Všichni se chovali velmi společensky a hezky. Děkujeme p. uč. O. Slovákové, která celou akci zajistila.