Ředitel Mateřské školy, Speciální základní školy
a Praktické školy Hradec Králové
vyhlašuje
1. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2017/2018 do oborů vzdělání dle RVP
78-62-C-01 Praktická škola jednoletá

78-62-C-02 Praktická škola dvouletá

Přijímací řízení

Divadelní soubor Slunovrat

Ve dnech 5. – 7. prosince 2016 proběhlo ve škole natáčení České televize – ČT 2 pro magazín Klíč, který se zabývá tématem „nejen“ zdravotního postižení. Představil se divadelní soubor Slunovrat a Speciální škola, ve které soubor působí. Pořad byl odvysílán 4. ledna 2017.
slunovrat-a-ct

 Celý dokument můžete shlédnout zde

Rodičovská skupina

rukavickaSpeciálně pedagogické centrum
při Mateřské škole, Speciální základní škole a
Praktické škole Hradec Králové
Hradecká 1231, 500 03 Hradec Králové,
( 495 514 681)
e-mail: specialnicentrum@seznam.cz

Milí rodiče,
rádi bychom Vám nabídli možnost se 1x za 2 týdny sejít v prostorách SPC s paní psycholožkou či speciální pedagožkou. Společně se na setkáních budeme věnovat tématům, se kterými se potýkáte při výchově Vašich dětí. Pokud by z Vaší strany byl o setkání zájem, dejte nám prosím vědět v SPC nebo na email: specialnicentrum@seznam.cz. Děkujeme.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Tým SPC

Hokejový trénink HC Mountfield

dsc_0776Ve čtvrtek 12. 1. 2017 se vydali žáci z několika tříd 1. stupně na prohlídku zázemí našeho hokejového týmu.
Kluci z S2, A2,  A5 a A7 a ze třídy 3. B a 4. A, se těšili od začátku, ale návštěva nakonec bavila i děvčata a paní učitelky. Provázel nás manažer týmu, pan Borovec, ukázal nám šatnu, masérskou a regenerační místnost a také společenskou a občerstvovací místnost. Viděli jsme znak týmu, finanční stěnu s pokutami a příspěvky za úspěchy, mohli jsme si zkusit hokejovou výbavu.
Odvážné kluky jsme na chvíli udělali „maskotem“ Mountym – nasadili jim lví masku na hlavy – Chavier se ztrácel, ale na Ondrovi už vypadala hlava dobře. Nakonec jsme sledovali část oficiálního tréninku A mužstva, pochválili je za skvělé výsledky z několika posledních utkání a popřáli hodně bodů do tabulky extraligy. Na památku jsme si odnesli plakáty do tříd, kartičky s podpisy hráčů a trenérů, a sprchový gel se znakem týmu. Návštěva se podařila a spokojené obličeje dětí svědčily o tom, že ochota hráčů i pracovníků na stadionu, ukázat nám něco ze zákulisí, je naladila pozitivně.

Ornitologie

dsc_0795Dne 12. ledna 2017 naši školu navštívil se svým ekologickým programem pan ing. Tláskal, který už našim žákům přednášel v minulých letech. Jeho téma byla Ornitologie a přiblížil nám ji srozumitelně a zajímavě. Na interaktivní tabuli promítal obrázky ptáků, kteří žijí kolem nás, vyprávěl o jejich životě, odhalil nám nejedno „ptačí“ tajemství. Už víme, že mladá labuť má zahnědlé peří, už víme, že pěvuška modrá má opravdu modrá vajíčka atd. atd. Na závěr programu jsme si mohli potěžkat a „osahat“ vajíčko labutě a pštrosa – to jsou ale obři! Akce se zúčastnilo 26 dětí – byli to studenti z PrŠ 1-3, sedmáci, deváťáci i žáci ze speciální školy. Všichni se chovali velmi společensky a hezky. Děkujeme p. uč. O. Slovákové, která celou akci zajistila.

Styly a jiné složitosti

VÝCHOVNÝ KONCERT „STYLY A JINÉ SLOŽITOSTI“
V pátek 6. ledna měli někteří žáci naší školy možnost shlédnout koncert s módní přehlídkou nazvaný „Slohy a jiné složitosti“. Dozvěděli jsme se, jak asi vznikla hudba, jak se vyvíjela přes období gotiky, baroka, renesance, klasicismu, secese i současného minimalismu. Každý hudební styl byl doplněn ukázkou z hudebního díla v té době komponujícího hudebního skladatele, ukázkou oblečení, které se zrovna nosilo a také architektonickými skvosty v té době vybudované. Celým výchovným koncertem nás provedl a hradeckou Filharmonii dirigoval pan Lukáš Hurník. Sólo na housle bylo mistrně zahráno panem Matoušem Pěruškou. Jsme moc rádi, že jsme se mohli zúčastnit této mimořádně vydařené akce.

Rozmarýnek

img_6234Zájmkralovehradecky-krajové aktivity „Rozmarýnek“

„Rozmarýnek“ je primárně určen pro děti s poruchami autistického spektra. Tato různorodá aktivita probíhá ve škole už čtyři roky a sleduje především vyplnění volného času handicapovaných dětí pravidelnou opakující se činností. Zaměřujeme se na oblasti výtvarné, sportovní a komunikační.  Podporujeme u dětí tvořivost, fantazii, učíme je trpělivosti, zručnosti i sebevyjádření.  Děti se učí přijímat pravidla týmové práce, řídit se jimi, střídat se v rolích. Snaží se zvládat větší projektu „Rozmarýnek“, grantové dotaci Královéhradeckého kraje, se nám podařilo vybavit jednotlivé činnosti materiálově i personálně. V projektu jsme zrealizovali dvě společné akce dětí s rodiči a přáteli.  Naším cílem bylo  posílení sounáležitosti rodičů a handicapovaných dětí v sociálních vztazích a dovednostech.

Zpívání u stromečku

img_6404Poslední školní den, 22. 12. 2016, poslední vyučovací hodina a prostranství atria se zaplnilo žáky, studenty, učiteli, učitelkami, asistentkami, rodiči a dalšími přáteli školy ke společnému rozloučení s rokem 2016. Na balkóně jsou připravené klávesy a pan učitel Leoš Palička, se chystá nám zahrát vánoční písně a koledy. Okolo rozsvíceného smrčku se shromáždili zpěváci a už netrpělivě čekají na první tóny „Já bych rád k Betlému“. Paní učitelka Ivana Staňková vede „náš“ sbor. Cinkají rolničky a atriem se nesou vánoční koledy. Přejeme si do dalšího roku 2017 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Rozcházíme se vánočně naladěni do svých domovů oslavit Štědrý den a vánoční svátky.

Vánoční diskotéka

15877808_1381390411880001_1456964972_oPředvánoční radost v tělocvičně
Ve čtvrtek 22. prosince, se školou rozezněly koledy. Ráno bylo provoněné vánoční atmosférou, která se nesla v duchu svátečním. Ve třídách svítily stromečky, vonělo cukroví a děti se těšily na besídku. Když se v každé třídě rozdaly dárky, ochutnalo cukroví a zazpívaly koledy, připravily se děti na další oblíbenou předvánoční činnost. V malé tělocvičně se konala diskotéka. Letos jsme pozvali i děti z Praktické školy, aby si s námi zatancovaly. Bylo to super! Hity se nesly nejen v duchu svátků, ale zazněly i naše oblíbené písničky, jako třeba Michal David a skupina Nightwork. Tahle akce každoročně přináší spoustu radosti a společné setkání dětí a učitelů na konci kalendářního roku 2016.

Vánoční turnaj

foto-3

Sportovní turnaj vánoční

Vzpomínáte ještě na předvánoční sportování? Děti z II. stupně si zahrály ve vybíjené a florbalu ve středu 21. 12. 2016. Všichni se snažili a snad si to i náležitě užili. Předvánoční atmosféru nám přiblíží nejen pár fotek, ale i vzpomínka, jak se jmenovala družstva na vybíjenou: např. Vanilkové rohlíčky, Linecká kolečka, Čokoládové hvězdičky atd.