Jarní turnaj ve stolním tenise

Dne 11. 4. 2018 jsme se zúčastnili Jarního turnaje ve stolním tenise v Novém Bydžově. Pořadatelem byl Domov sociálních služeb Skřivany. Všichni sportovci se vzorně chovali a bojovali do posledního míčku. Celkově lze hodnotit  turnaj za  zdařilý a úspěšný.

 

 

Celý příspěvek

Modrý den

Letošní rok vyšel Světový den porozumění autismu na 2. dubna, na Velikonoční pondělí, a proto naše škola pořádala MODRÝ DEN, aneb učíme se v modrém až v pátek 6. dubna. Akce měla za cíl podpořit lidi s autismem (resp. se všemi typy poruch autistického spektra) a zapojit se tak do celosvětové osvěty o autismu. Všichni jsme přišli oděni do modrých svršků, skládali jsme z papírů modré motýlky, které pak zdobily hlavní vchod naší školy a pro rodiče, žáky a návštěvníky školy jsme připravili informační nástěnku o vnímání světa lidí s autismem. Informace jsou u vchodu k dispozici po celý měsíc duben, který je měsícem autismu. Letošním sloganem se stal výrok: „Svět autistů je jiný, ne horší“ a „Porozumění pomáhá“. Na závěr Modrého dne jsme se všichni vyfotili před školou a žáci s poruchami autistického spektra pak se svými vyučujícími ještě v atriu školy, kde společně vytvořili obrazec modrého motýla.Fotka uživatele Mateřská Å¡kola, Speciální základní Å¡kola a Praktická Å¡kola, Hradec Králové.

 

Klaun Ronald

Ve středu 4. dubna navštívil naši školu klaun Ronald a mladší žáci si s ním užili spoustu zábavy – triky, soutěže a legraci. Soutěžili netradičně – závodili v rychlostní jízdě na tácu ve volném stylu, zahráli si tenis, kdy místo pálek pinkali pomocí táců, „akrobatili“ na provazu atd. Nakonec si děti mohly vybrat odměnu z Ronaldova klobouku. Program si děti užily a těší se na klaunovu další návštěvu.

 

 

Školní laťka 2018

Po loňském jubilejním 15. ročníku školní laťky jsme se ve středu 28. března opět sešli, abychom v této krásné a tradiční soutěži pokračovali. A to těsně před velikonocemi. Oproti loňskému ročníku nás potěšilo, že bylo víc statečných dívek, které nám svoje umění předvedly. A bylo to opravdu umění – všechna děvčata, která skákala, nás překvapila skvělým stylem a svojí šikovností. 
Školní laťka je přebor školy ve skoku vysokém, krásné sportovní atletické disciplíně.
Letos se školní laťka uskutečnila ve 2 kolech – v prvním soutěžila základní škola praktická, v kole druhém speciální škola.
Co bylo nejhezčí? Atmosféra a nádherné souboje a výkony nad laťkou. A proto to děláme!
Výsledky

Bowling Malšovice 2018

Bowling
V úterý 27. 3. jsme se s dětmi vypravili do nedalekých Malšovic na turnaj v bowlingu. Přepravili jsme se tam autobusy číslo 8 a 9. V A klubu nás velice pěkně uvítali. Děti si objednaly občerstvení, a nesmírně se těšily.  Byly, jak na trní, kdy už to začne.  Pan vrchní nám mezi tím připravil dráhy. V zápětí jsme dostali pokyn, že můžeme hrát. A už to jelo. Děti házely bowlingové koule jednu za druhou. Krásně se střídaly na drahách a vše šlo jak po másle. Nakonec každý účastník získal diplom za krásnou a férovou hru. 
Opravdu jsme si to užili a moc se akce všem líbila.

Velikonoční výstava

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. U Slovanů a Germánů splynuly lidové oslavy Velikonoc s pohanskými slavnostmi jara, které oslavovaly procitnutí přírody ze zimního spánku. Díky tomu do lidových oslav Velikonoc přešly v germánském a slovanském prostoru mnohé původem pohanské zvyky. Vzhledem k časové blízkosti křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mají tyto tradice původ v pohanských oslavách příchodu jara.
Také u nás v atriu školy se ve dnech 26. a 27. března konala oslava svátků jara a Velikonoc.  Žáci s paní učitelkami připravili výrobky, obrázky i velikonoční pohoštění, které nám připomněly křesťanský svátek.
Svatý týden neboli Pašijový týden je významné období křesťanského liturgického roku, ve kterém křesťané téměř všech vyznání si připomínají poslední týden Ježíšova pozemského života, jeho smrt na kříži a vzkříšení.
Začíná Květnou nedělí a končí Velikonocemi (nedělí Vzkříšení). Některé dny Svatého týdne jsou označeny zvláštním přívlastkem: Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.

Soutěž o nejzdařilejší dílenský výrobek

Ve dnech 22. a 23. 3. 2018 se v naší škole uskutečnilo školní kolo dílenské soutěže „O nejzdařilejší dílenský výrobek“. Soutěže se zúčastnilo 12 žáků 6.–9. ročníku ZŠ praktické. Jejich úkolem bylo zhotovit výrobek dle předloženého technického výkresu. Většina žáků se snažila o co nejlepší výsledek, ale ne všem se práce dařila. Žáci, kteří vyrobili nejlepší výrobek, postupují do krajského kola, které se koná 25. 4. 2018 v naší škole.

Výsledky soutěže

Regionální kolo v plavání 2018

Středa 21. 3. 2018! A zase Chrudim! Tento tradiční organizátor regionálního přeboru v plavání si na nás vzpomněl. Naše výprava byla tradičně nejpočetnější a tomu odpovídaly i úspěchy. Je jasné, že tyto závody jsou báječnou příležitostí si ověřit výkonnost a také se pokusit získat nominaci na mistrovství České republiky, které bude opět v Liberci.
Z chrudimského bazénu jsme vylovili i celkem 25 medailí, z toho 8 zlatých a 11 stříbrných a 6 bronzových   – byla to sklizeň, už jsme ty medaile a diplomy neměli kam dávat!!!
Zde předkládáme naše medailové úspěchy

Celý příspěvek